En son 5’inci baskısı gerçekleştirilen kitabımızın önsözü aşağıdaki şekildedir.

Maliye Bakanlığı yeniden yapılanma sürecinde artan personel ihtiyacını gidermek üzere personel alımına hızla devam etmektedir. Maliye Bakanlığı, personelinin eğitimini tamamlayabilmesi için hizmet içi eğitimler, mesleki eğitim kursları, kurum içi yükselme sınavları ve yeterlik sınavları düzenlemektedir.

646 sayılı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girmesiyle Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Gelirler Kontrolörü ve Vergi Denetmeni unvanları Vergi Müfettişi unvanı altında birleştirilmiş olup Maliye Bakanlığının tüm inceleme ve denetim birimleri tek çatı altında toplanmıştır. Kararnamenin yürürlük
tarihinden itibaren çok sayıda Vergi Müfettiş Yardımcısı istihdam edilmek üzere denetim kuruluna katılmıştır.
Gerek Vergi Müfettiş Yardımcılarının gerekse de Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan diğer personelin eğitimine katkı sağlamak ve mesleki sınavlarında başarılı olabilmelerine yardımcı olmak amacıyla Gider Mevzuatı Kitabı hazırlanmıştır.

Gider Mevzuatı Kitabı ders kitabı formatında hazırlanmış olup üç farklı kitaptan oluşmaktadır. Bu üç kitap içerisinde detaylı anlatımı yapılan Kanunlar aşağıda yer almaktadır.

– 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
– 6245 sayılı Harcırah Kanunu
– 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
– 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Her bir kitap önemine göre bölümlere ayrılmış olup kanunların daha kolay anlaşılabilmesi ve pekiştirilmesi için bölüm sonlarında klasik tarzda sorulara ve test sorularına yer verilmiştir. Kitabın içeriğinin okuyucu yormayacak şekilde yoğun olmamasına özen gösterilmiş bununla birlikte okuyucuyu ilgilendiren tüm gerekli bilgilerin kitapta yer alamsına da özen gösterilmiştir tellbam.com. Kitabın akışını bozmamak ve okuyucunun dikkatini dağıtmamak adına kanun maddelerine sadece gerek görüldüğü durumlarda yer verilmiş ve kanun maddelerinin daha iyi anlaşılabilmesi için zaman zaman örneklere zaman zaman da şemalara anlatım
esnasında yer verilmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here