Altıncı baskısını gerçekleştiren kitabımıza ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

Her yıl binlerce öğrenci KPSS ve kurum sınavlarında başarı göstererek farklı unvanlarda kamuda istihdam edilmektedir. İstihdam edilen bu personelinin eğitimini tamamlayabilmesi, yetkin bir şekilde kamuda hizmet edebilmesi ve kariyer basamaklarını tırmanabilmesi için kurumlar hizmet içi eğitimler, mesleki eğitim kursları, kurum içi yükselme sınavları ve yeterlik sınavları düzenlemektedir.

Bu kitapta edindiğimiz temel amaç, adayların yukarıda bahsettiğimiz eğitim ve sınavlarda karşılaşabilecekleri tüm sözlü ve yazılı soru tiplerini görmelerini ve bu soruları kolayca cevaplayabilmelerini sağlamak olmuştur.

Bu nedenle kitapta ele alınan Kanunlarla ilgili önceki sınavlarda çıkmış sorular analiz edilmiş çıkma ihtimali olan soru tipleri de test sorusu haline getirilmiştir.

Gider Mevzuatı ve Milli Emlak Soru Bakası diğer iki çalışmamız olan Gider Mevzuatı Kitabı ile Milli Emlak Kitabını destekler mahiyette düzenlenmiş ancak, çalışmanın hitap edeceği kesimler göz önünde bulundurularak kitabın kapsamı genişletilmiş kitaba “Kambiyo ve Dış Ticaret Mevzuatı” ile “Maliye Bakanlığı Kuruluş Kanunları ve İlgili Mevzuatı” bölümleri eklenmiştir.

Kitapta ele alınan mevzuat ana başlıkları aşağıdaki gibidir.

  • Gider Mevzuatı
  • Milli Emlak Mevzuatı
  • Kambiyo ve Dış Ticaret Mevzuatı
  • Maliye Bakanlığı Kuruluş Kanunları ve İlgili Mevzuatı

Ayrıntıları aşağıda yer aldığı şekilde Kitap içerisinde 110 adet test ve toplam 2078 adet soru bulunmaktadır. Kitabın &’ncı naskısında soru sayısı 2500‘e ulaşmıştır.

Kanun ve İlgili Mevzuatı Test Sayısı Soru Sayısı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 16 319
Sayıştay Kanunu 2 47
Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 13 268
Harcırah Kanunu 17 218 17 218
Devlet Memurları Kanunu 16 312 16 312
Milli Emlak Mevzuatı 20 400 20 400
Teftiş Usulleri ve Maliye Bakanlığı Teşkilatı 16 317 16 317
Kambiyo ve Dış Ticaret Mevzuatı 10 196 10 196
TOPLAM 110 2078

Gider Mevzuatı ve Milli Emlak Soru Bakası Kitabı genel olarak aşağıda yer alan unvanlarda çalışan tüm personel ile bu alanda çalışan diğer tüm meslek guruplarının ihtiyacını büyük ölçüde giderebilecek bir kılavuz kitap niteliği taşımaktadır. Aynı zamanda bu kitap gerek görevde yükselme sınavlarında gerekse de mesleki yeterlik sınavlarında yararlanılabilecek pratik bir başvuru kitabı niteliği taşımaktadır.

Bu çalışmamızın tüm okuyuculara faydalı olması en büyük dileğimiz olup, kitap hakkında yapılacak tüm eleştirilerin çalışmamıza yapılacak bir katkı niteliğinde olduğunu düşünmekteyiz.

Gider Mevzuatı ve Milli Emlak Soru Bankası kitabımızın kısa süre içinde 6. Baskısının yapılmış olması hasebiyle kitaba teveccüh gösteren herkese ve bilhassa kitapların güncellenmesi aşamasında tespit ettikleri hususları bizlerle paylaşan Vergi Müfettiş Yardımcılarına teşekkür ederiz.

Kitap Künyesi:

Sayfa Sayısı: 608
Boyut: 16*24
Kağıt Cinsi: 1. Hamur
Baskı Yılı: 2016
Yazar: Mert Ümit Aslan, Fazlı Emektar

 

Tüm baskıların kitap kapakları: 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here