Hakkımda

Kayseri’de dünyaya geldi. Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü kazandı.

Mezuniyerin ardından “Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı” sınavını kazanan yazar Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı memuriyet hayatına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında Vergi Müfettişi olarak 7 yılı aşkın bir süre devam etti.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde bir yıllık hukuk eğitiminin ardından 18/10/2017 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden toplamda üç yıl gibi kısa bir sürede mezun oldu.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalından, Şirketlerin Birleşme Ve Satın Alma Kararını Etkileyen Finansal Faktörlerin Belirlenmesi ve Sektörlere Göre Performanslarının Değerlendirilmesi” konulu tezininin jüri tarafından kabul edilmesiyle Eylül/2018 yılında mezun oldu.

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında teftiş, denetim ve soruşturma görevleri ile özel kuruluşların vergi inceleme görevlendirmelerinde yer aldı.

KDV iade işlemelerinin elektronik teftişi (Vedebis-Vergi Daireleri Denetim Bilişim Sistemi kapsamında) ve Kamu İhale Kanunuyla ilgili özellikli çalışmalarda bulundu.

İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Çeşitli dergilerde yayımlanmış olan makalelerinin yanı sıra mesleki birçok kitabın yazarlığını yapmış bulunmaktadır.

Yazarlığını yapmış olduğu kitaplar:

Yayınevi Sayfası: Tıklayınız.

İleitişim için:

mertumitaslan@gmail.com

info@mertumitaslan.com