İlk baskısı Yargı Yayaınevinden ikinci baskısı Gazi Yayınevinden gerçekleştirilen Kariyer Muhasebe Klasik Çıkmış Sorular kitabı  alanın en kapsamlı yazılı sınav muhasebe çözümlü soru bankası niteliği taşımaktadır.

Kariyer Muhasebe Klasik Çıkmış Sorular kitabı hem muhasebe dersleri alan yükseköğretim öğrencilerinin konuları daha iyi kavramalarına yardımcı olmak ve hem de mezuniyet sonrası kariyer meslek sınavlarına hazırlananlarının muhasebe eğitimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kitap, bir bütün olarak muhasebe sürecinin nasıl işlediğini tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak öğretmeyi, sınavlara hazırlanan öğrencilerin muhasebe ile ilgili KPSS ve Kurum sınavlarında karşılaşacakları tüm farklı soru tiplerini zorlanmadan çözebilmelerini kendisine hedef edinmiştir. Klasik sınavlar bilindiği üzere genellikle 4 oturumdan oluşmaktadır. Sınava katılan öğrencilerin en çok zorlandıkları oturum ise muhasebe dersinin bulunduğu oturumdur. Sınavın bu bölümünü geçen öğrencilerin genellikle diğer oturumları geçtiği gözlemlenmiştir. KPPS ve Kurum sınavlarında en az başarının sağlandığı (2012 KPSS verilerine göre ortalama 4,306 ile cumartesi oturumlarının en düşüğü) oturum olma özelliğini taşıyan muhasebe bölümü bu kitap sayesinde artık öğrenciler için bir kâbus olmaktan çıkacaktır.

Bu kitabın, aşağıdaki kurumların haricinde yapılan benzer nitelikteki sınavlarda da önemli bir başvuru kaynağı olacağı şüphesizdir. Çalışmamız sadece Kariyer meslek giriş sınavları için değil aynı zamanda KPSS, mesleki yeterlilik, SMMM Yeterlik gibi diğer sınavlara hazırlananlar için de katkı sağlayacak yardımcı bir kitap niteliğindedir.

Söz konusu kitap 14 kurum tarafından özellikle 2005 yılı ve sonrasında muhtelif tarihlerde yaptığı 61 klasik muhasebe sınavını kapsamaktadır.

Kurumlar ve bu kitapta yer alan soru sayıları aşağıda gösterilmektedir.

Kurumlar;

Kitapta yer alan sınavların çözümü ile bu sınavları yapan Kurum ve Kurulların hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Kitapta sadece genel muhasebe soruları ve bu soruların çözümlerine yer verilmemiş olup, özellikle KPSS’nin de kapsamı göz önünde bulundurularak muhasebenin hemen hemen tüm konularını kapsayacak şekilde bir kaynak oluşturulmuştur.

Kitabın kapsamında genel muhasebe dışında, muhasebenin temel kavramları ve ilkeleri, finansal matematik, maliyet muhasebesi, ticari aritmetik ve finansal analiz yer almaktadır. Bu kitapta, Kurum sınavlarında çıkmış sorular açık ve anlaşılır bir dille, kitaptan yararlanan öğrencilerin anlayabileceği şekilde çözülmüştür.

Özellik arz eden sorular ayrıntılı olarak çözülmüş, soruların sayfalarının yer aldığı içindekiler kısmının haricinde bu özellik arz eden soruların yer aldığı sayfa numaraları kitabın son kısmında ayrıca gösterilmiştir.

Yukarıda sayılan nitelikleri itibariyle bir başucu kitabı özelliği taşıyan bu kitabı tüm öğrencilere ve hatta eğitmenlere faydalı olacağını düşünmekteyiz

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here