Dörüdüncü baskısı gerçekleiştirilen Maliye Bakanlığı Teşkilat Yapısı ve Teftiş Usulleri kitabının içeriğine ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

Gerek Vergi Müfettiş Yardımcılarının gerekse de Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan diğer personelin eğitimine katkı sağlamak ve mesleki sınavlarında başarılı olabilmelerine yardımcı olmak amacıyla Maliye Bakanlığı Teşkilat Yapısı ve Teftiş Usulleri kitabı hazırlanmıştır.

Maliye Bakanlığı Teşkilat Yapısı ve Teftiş Usulleri kitabı ders kitabı formatında hazırlanmış olup kitap içerisinde detaylı anlatımı yapılan konu başlıkları aşağıda yer almaktadır.

 • Teftiş Kavramı, Vergi Müfettişliği Ve Asırlık Denetim İlkeleri
 • Maliye Bakanlığı Teşkilat Yapısı
 • Gelir İdaresi Başkanlığı
 • Vergi Dairesi Başkanlıkları
 • Vergi Dairesi Müdürlükleri
 • Vergi Denetim Kurulu
 • Vergi Müfettişlerinin Rapor İle İstatistik Ve Hakediş Cetvelleri
 • Maliye Bakanlığı Otomasyon Projeleri
 • Mükellef Hakları
 • Vergi Denetim Kurulu İlke Ve Standartları
 • Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Esasları

Kanun hükmünde kararnameler, tebliğler, bakanlar kurulu kararları ve diğer düzenlemeler kitap içerisinde bir bütün halinde yer almayıp konunun içerisinde gerek görüldüğü durumlarda yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı Teşkilat Yapısı ve Teftiş Usulleri kitabı genel olarak aşağıda yer alan unvanlarda çalışan tüm personel ile bu alanda çalışan diğer tüm meslek guruplarının ihtiyacını büyük ölçüde giderebilecek bir kılavuz kitap niteliği taşımaktadır.

Aynı zamanda bu kitap gerek görevde yükselme sınavlarında gerekse de mesleki yeterlik sınavlarında yararlanılabilecek pratik bir başvuru kitabı niteliği taşımaktadır.

 • Vergi Müfettiş Yardımcıları
 • Maliye Uzman Yardımcıları
 • Defterdarlık Uzman Yardımcıları
 • GİB Grup Müdürlüğü Sınavı
 • Vergi Dairesi Müdürlük Sınavları
 • Milli Emlak Müdürlük Sınavları
 • Muhasebe Müdürlük Sınavları
 • Saymanlık Müdürlüğü Sınavları
 • Malmüdürlüğü Sınavları
 • Maliye Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavları

Maliye Bakanlığı Teşkilat Yapısı ve Teftiş Usulleri kitabının okuyucuya beklenen faydayı sağlayabilmesi için Gider Mevzuatı ve Milli Emlak Soru Bankası adlı kitapla desteklenmesi tavsiye olunur.

tellashleystewart.com

Maliye Bakanlığı Teşkilat Yapısı ve Teftiş Usulleri kitabı adlı bu çalışmamızın tüm okuyuculara faydalı olması en büyük dileğimiz olup, kitap hakkında yapılacak tüm eleştirilerin çalışmamıza yapılacak bir katkı niteliğinde olduğunu düşünmekteyiz.

Maliye Bakanlığı Teşkilat Yapısı ve Teftiş Usulleri kitabımızın kısa süre içinde 4. Baskısının yapılmış olması hasebiyle kitaba teveccüh gösteren herkese ve bilhassa kitapların güncellenmesi aşamasında tespit ettikleri hususları bizlerle paylaşan Vergi Müfettiş Yardımcılarına teşekkür ederiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here