Beşinci baskısı gerçekleştirilen Milli Emlak Mevzuatı Kitabı’nın içeriğine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

646 sayılı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girmesiyle Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Gelirler Kontrolörü ve Vergi Denetmeni unvanları Vergi Müfettişi unvanı altında birleştirilmiş olup Maliye Bakanlığının tüm inceleme ve denetim birimleri tek çatı altında toplanmıştır. Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren çok sayıda Vergi Müfettiş Yardımcısı istihdam edilmek üzere denetim kuruluna katılmıştır.

Gerek Vergi Müfettiş Yardımcılarının gerekse de Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan diğer personelin eğitimine katkı sağlamak ve mesleki sınavlarında başarılı olabilmelerine yardımcı olmak amacıyla Milli Emlak Mevzuatı Kitabı hazırlanmıştır.

Bu kitapta Milli Emlak işlemlerini ilgilendiren tüm konular ele alınmaya çalışılmış olup, dağınık olan milli emlak mevzuatı bir araya getirilmeye çalışılmıştır.

Milli Emlak Mevzuatı Kitabı ders kitabı formatında hazırlanmış olup kitap içerisinde detaylı anlatımı yapılan konu başlıkları aşağıda yer almaktadır.

  • Hazinenin Mal Edinmesi
  • Hazine Mallarının İdaresi
  • Hazine Mallarının Elden Çıkarılması
  • Diğer Milli Emlak İşlemleri

Kitabın içeriğinin okuyucu yormayacak şekilde yoğun olmamasına özen gösterilmiş bununla birlikte okuyucuyu ilgilendiren tüm gerekli bilgilerin kitapta yer almasına da özen gösterilmiştir. Kitabın akışını bozmamak ve okuyucunun dikkatini dağıtmamak adına kanun maddelerine sadece gerek görüldüğü durumlarda yer verilmiş ve kanun maddelerinin daha iyi anlaşılabilmesi için zaman zaman örneklere zaman zaman da şemalara anlatım esnasında yer verilmiştir.

Kanun hükmünde kararnameler, tebliğler, bakanlar kurulu kararları ve diğer düzenlemeler kitap içerisinde bir bütün halinde yer almayıp konunun içerisinde gerek görüldüğü durumlarda yer almaktadır. Bu düzenlemelerden önemli görülenlerin bir kısmına dipnotlarda, bir kısmına ise kitabın ekinde yer verilmiştir.

Milli Emlak Mevzuatı Kitabı genel olarak aşağıda yer alan unvanlarda çalışan tüm personel ile bu alanda çalışan diğer tüm meslek guruplarının ihtiyacını büyük ölçüde giderebilecek bir kılavuz kitap niteliği taşımaktadır. Aynı zamanda bu kitap gerek görevde yükselme sınavlarında gerekse de mesleki yeterlik sınavlarında yararlanılabilecek pratik bir başvuru kitabı niteliği taşımaktadır.

  • Vergi Müfettiş Yardımcıları
  • Maliye Uzman Yardımcıları
  • Defterdarlık Uzman Yardımcıları
  • Milli Emlak Müdürlük Sınavları
  • Milli Emlak Müdürlük Personeli
  • Maliye Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavları

Milli Emlak Mevzuatı kitabının okuyucuya beklenen faydayı sağlayabilmesi için Gider Mevzuatı ve Milli Emlak Soru Bankası adlı kitapla desteklenmesi tavsiye olunur.

Kitabın Önsözüden

Bugün Türkiye genelinde Hazine Taşınmazlarının toplam yüz ölçümünün ülke yüzölçümüne oranı yüzde 30 düzeyine yükselmiştir. Bu oran bize Maliye Bakanlığının bu anlamda ülkenin nerdeyse üçte birini idare ettiğini ve ekonomiye oldukça büyük oranda yön verdiğini göstermektedir.

Bu kadar büyük bir ekonomik yapıya en etkili ve verimli kullanım alanları belirlemek suretiyle yön vermek çok meşakkatli bir iş olmasının yanı sıra teknolojik gelişmelerin de baş döndürücü bir hızla ilerlemesi milli emlak mevzuatının da sürekli gelişmesini ve değişmesini zorunlu kılmaktadır. Satış, kiralama, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, kat/arsa karşılığı inşaat, trampa, kamulaştırma, ecrimisil vs gibi birbirinden çok farklı ve deneyim gerektiren işlemlerle ilgili olarak çıkarılan düzenlemelerle kamu ve özel sektörün gayrimenkul talepleri yerine getirilmektedir.

Oldukça farklı alanlarda ve çeşitlilikte iş ve işlem hacmine sahip olan Milli Emlak mevzuatı sürekli değişmesi sebebiyle takibi zor bir hal almıştır. Özellikle Milli Emlak mevzuatıyla yeni tanışan meslek sahipleri (ki bu kişi özel sektörde mükellef de olabilir, kamuda aday devlet memuru da olabilir) bu alanda öğrenme ve kendini geliştirme mevzuunda kaynak aramaktadırlar. Ancak gerek milli emlak konularının çeşitliliği ve zorluğu gerekse de bu alanda yetişmiş kişilerin azlığı sebebiyle kolay, anlaşılır ve sistematik bir Milli Emlak eseri bulmak neredeyse imkansız gibidir.

Elinizdeki “Milli Emlak” adlı eserin bu alandaki önemli bir boşluğu dolduracağı ve sıklıkla başvurulan kaynak eser olacağı kanaatini taşıyorum. Kolay, anlaşılır, sade ve sistematik bir çalışma olmasının yanı sıra Maliye Teftiş Kurulu geleneğinden gelmiş yazarların elinden çıkmış olması ise esere ayrı bir değer katıyor. Eserin tüm okuyuculara faydalı olmasını ve okuyucuların Milli Emlak mevzuatını sevmelerine yardımcı olmasını diliyorum.

Kitap Künyesi:

Sayfa Sayısı: 292
Boyut: 16*24
Kağıt Cinsi: 1. Hamur
Baskı Yılı: 2016
Yazar: Mert Ümit Aslan, Fazlı Emektar
Diğer baskılara ait kapaklar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here